Обучения
В България
и чужбина

лазерни процедури

Предлагаме сертифицирани обучения за работа с всички апарати и инжекционни продукти, които продаваме. Ние вярваме, че обученията за работа с високи технологии са от изключителна важност. Затова създадохме собствена обучителна програма – Bul Med Certifying Aesthetic Test Program (BMCAT). Тя включва теоретично и практическо обучение за работа с нашите апарати и инжекционни продукти, клинично обучение, както и обучение за правилно предлагане на процедурите. Всеки трейнинг завършва с изпит и само успешно преминалите изпита терапевти получават сертификат. Сертификатите се подновяват всяка година, след годишна атестация. Най-добрите терапевти се награждават с допълнителни обучения и преференции.

Заедно ние сме иноватори и експериментатори,
ние сме разработчици, заедно ние сме бъдещето!