Silhouette Soft – повдигащи конци с конуси

Silhouette Soft повдигащи конци

Какво представлява Silhouette Soft?

Silhouette Soft са иновативни резорбируеми повдигащи конци с уникална технология с конуси. Silhouette Soft се използват за терапия на увиснала кожа в средната и долната част на лицето, шията и веждите. Налични са три разновидности на продукта с цел третиране на различни области и степени на отпуснатост на кожата.

Silhouette Soft повдигащи конци

SILHOUETTE SOFT: 8 КОНУСА, 12 КОНУСА И 16 КОНУСА
Две идентични серии конуси в две направления:
Една серия за фиксация на конеца
Една серия за поддържане на тъканите
Конуси с 360° повърхност: за по-здраво закрепване и по-добра способност за повдигане на конеца
Свободно движещи се конуси по монофиламента, те не компрометират здравината на конеца

Silhouette Soft повдигащи конци с конуси

СЪСТАВ

Конците Silhouette Soft са биосъвместими, биоразградими и биорезорбируеми. Конецът се състои от монофиламент, изработен от PLLA (поли-L-млечна киселина) и конуси, изработени от PLGA (82% поли-L-млечна киселина и 18% полигликолова киселина).

Silhouette Soft повдигащи конци конуси и поли-L млечна киселина

Разграждането на PLLA се осъществява посредством хидролиза на естерните връзки на полимера, която води до биоразграждане до млечна киселина. Млечната киселина на свой ред посредством естествените метаболитни пътища се отстранява от организма под формата на въглероден диоксид и вода.

Silhouette Soft повдигащи конци

SILHOUETTE SOFT: ДВОЙНО ДЕЙСТВИЕ

Механичен ефект – незабавна промяна на местоположението на тъканите

 • Конци с конуси действие в две направления:
  Осигурява добра промяна на местоположението на подвижната мастна тъкан и силна фиксация към твърдата тъкан (Фигура 3).
 • Кух конус с голяма 3D повърхност:
  Осигурява силно закрепване на тъканите и ефикасно повдигане на меките тъкани в сравнение с други повдигащи конци.

Площта на повърхността на конуса е тясно свързана с неговата способност за удържане на тъканите. При една и съща дължина конусите имат площ на повърхността, която е 9 пъти по-голяма отколкото тази на шиповете.

 

Silhouette Soft повдигащи конци

Регенеративен ефект – образуване на колаген 

 • Трайно образуване на колаген тип 1 посредством уникалните си характеристики и взаимодействието със собствените тъкани на организма Silhouette Soft стимулира образуването на колаген тип 1.
 • Дълготрайни полимери PLLA и PLGA се разграждат in vivo чрез
  хидролиза. Това разграждане е бавно и се запазва с времето. Възпалителната реакция е минимална.
 • Ефективно биологично закрепване – образуваната около конуса колагенова капсула подобрява закрепването към подкожната тъкан.
Silhouette Soft повдигащи конци биопсия

SILHOUETTE SOFT: ПРОФИЛ НА БЕЗОПАСНОСТ

 • Ограничен риск от миграция или изместване на конеца – уникалната технология с 3D конуси на Silhouette Soft осигурява стабилно закрепване към тъканите. Следователно, когато се приложи напрежение, конецът с конус остава на мястото си и не се поврежда.
 • Ограничен риск от скъсване на конеца – свободно движещите се конуси не компрометират здравината на монофиламента и така понижават риска от увреждане на конците.
 • Отличен профил на безопасност – честота на нежеланите събития (юли 2014 г. – август 2018 г.): 0,022%. Най-често срещаните нежелани събития са болка и подуване, които изчезват в рамките на 2-3 дни след процедурата.
Silhouette Soft повдигащи конци

SILHOUETTE: УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА ПАЦИЕНТИТЕ

Удовлетвореността на пациентите е пряко свързана с тяхната лоялност.
При неотдавнашно проучване е потвърдено високо ниво на удовлетвореност на пациентите след терапия със Silhouette Instalift

Конци SILHOUETTE SOFT

РАЗНОВИДНОСТИ И МОДЕЛИ НА ПОСТАВЯНЕ

Silhouette Soft повдигащи конци

РАЗНОВИДНОСТИ И МОДЕЛИ НА ПОСТАВЯНЕ

виж още
Silhouette Soft повдигащи конци

ЗОНИ ЗА ТРЕТИРАНЕ

виж още

Клинични случаи

Изображение 1 – терапия на средната и долната част на лицето.

Изображение 2 – терапия на средната част на лицето с 6 конеца по 3 конеца с 8 конуса от всяка страна.

Снимките са любезно предоставени от д-р Ф. Верцеси, Италия

 

Преди Silhouette Soft повдигащи конциSilhouette Soft повдигащи конци
Silhouette Soft повдигащи конциSilhouette Soft повдигащи конци

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Отговорите на въпросите, които най-често ни задавате

Предлагате ли обучение?

Да. Предлагаме сертифицирано обучение. Обучението се извършва от наши висококвалифицирани клинични трейнери. Обучението включва теоретична и практическа подготовка, както и техники за извършване на добра консултация от страна на лекаря към клиента.

Правите ли промоции?

Да. Те са достъпни за всички наши клиенти на специализиран клиентски портал с онлайн магазин за директна поръчка.

ИМАТЕ ОЩЕ ВЪПРОСИ?
Запишете час за безплатна бизнес консултация

Пишете ни