преференции
за партньори

Bul Med Consult е единственият дистрибутор в България, а може би дори в Европа, който предоставя изключително богата добавена стойност към своите продукти.

При закупуването на апарат или продукт от нас Вие може да получите сертифицирано обучение за работа с апарата или поставянето на продукта, логистика до Вашата локация, доверен сервиз, финансова и бизнес консултация, маркетинг подкрепа. И всичко това безплатно, в подкрепа на Вашия бизнес.

Защото Вашият успех е и наш успех.

Ето какво можете да получите:

Бул Мед Консулт