обратно към блога
Трейнинг отдел Бул Мед Консулт

Оптимисти ли са козметиците в България?

Трейнинг отдел Бул Мед Консулт

Време за четене 5 мин.

Козметиците в България отчитат положителни тенденции през пандемичната 2020 година. Това показва първото по рода си проучване на пазара на естетичните процедури у нас. То беше проведено в началото на 2021 от социологическа агенция „Насока“, по поръчка на списание Beauty Woman и със спонсорството на Bul Med Consult.

Допитване до над 1700 козметици в България показа, че за близо 37% от тях 2020 година е била въпреки всичко доста доходоносна. Те казват, че оборотът им през пандемичната година се е запазил така, както през силната 2019 година. А за над 13% от тях дори се е покачил. 2019 година беше доста силна за козметичния бранш, който тогава разшири обхвата си в пъти.

„Липсата на промени (в оборотите – без ред.) е по-характерна за градовете-областни центрове. Положителни промени в оборота са настъпили предимно при козметиците от градовете извън столицата (и малки, и големи)“, се казва в доклада от прочуването на социологическа агенция „Насока“.

Това е доста интересна тенденция, която показва силно развитие на козметичния бранш извън София.

„Важно е да направим уточнение, че тези резултати са на база самооценка на самите козметици, а не са в резултат на интерпретация на икономически данни и/или статистически показатели, събирани по официален ред“, се уточнява в доклада.

Малко над 15.5% от анкетираните не дават отговор на този въпрос, а 8.5% не могат да преценят, защото работят на този пазар само от една година. При малко над 39% – оборотът е спаднал в сравнение с предходната година.

Въпреки това данните показват, че козметичният бранш у нас е достатъчно витален и разполага с вътрешни ресурси за справяне с кризата.

Промени при печелившите процедури

Около 45% от козметиците  твърдят, че най-печелившите процедури вече не са тези, които са били през предходните години.

„Промени в типа на печелившите процедури са настъпили при козметиците от цялата страна. Това показва, че иновациите и темповете на развитие засягат както салоните в столицата, така и тези в останалите населени места. Това е добър индикатор за развитието на козметичния бранш на територията на страната“, е изводът от проучването.

Като най-доходоносни те посочват пилингите и процедурите за лице, в това число и апаратните терапии за почистване на лице, хидратация и лифтиране. Лазерната епилация също се нарежда сред най-търсените процедури и сред тези, които носят най-добри приходи за естетичните центрове. Сред останалите най-често посочвани като печеливши процедури са микронидлинга, мезотерапията и микроблейдинга.

Думички за самореклама

Освен данните, посочени по-горе, за нас беше изключително интересно да разберем как Bul Med Consult, като търговско-консултантска компания, е възприемана от козметичния бранш.

Половината от козметиците в България изявяват желание да работят с нас, а над 7.5% от тях вече са наши клиенти.
С радост открихме, че най-вече младите козметици в България ни следят и желаят нашето партньорство.

Желание да работят с Бул Мед Консулт демонстрират козметиците на възраст до 40 години (и най-вече тези до 30 години – всеки трети от тях изразява желание да работи с компанията). По тип населено място, най-много желаещи да работят с Бул Мед Консулт регистрираме в градовете-областни центрове, а по образование – тези с образование над средното (по 64% от респондентите с висше и с полувисше образование)“, се казва в доклада към проучването на „Насока“.

„23.89% от интервюираните посочват, че биха предпочели Бул Мед Консулт пред останалите конкурентни компании, защото апаратите, които продават са с високо качество. Близък е делът на онези, които предпочитат да работят с компанията заради помощта, която Бул Мед Консулт оказва на партньорите си под формата на обучения, маркетинг подкрепа и доверен сервиз – 23.01%“, се казва в доклада. Цифри, които много ни радват!

Значението на добавената стойност

Козметиците на възраст до 50 години най-често посочват, че биха желали да работят с Бул Мед Консулт заради качеството на апаратите. Тази причина се изтъква от 46% от козметиците на възраст между 18 и 29 години, от 32% от тези на възраст между 30 и 39 години и от 26% от респондентите между 40 и 49 години.

Партньорската подкрепа се оказва особено привлекателна като стимул за взаимодействие отново за най-младите. 38% от респондентите до 30-годишна възраст изтъкват именно нея като основна причина да предпочетат Bul Med Consult пред конкуренцията. Една трета от козметиците от областните градове изтъкват, че биха работили с компанията заради обученията, маркетинг подкрепата и доверения сервиз.

Доброто име

Доброто име, което компанията има, се оказва водеща причина за 12.83% да я предпочетат пред останалите. Подобни аргументи най-често се изтъкват от живеещите в градовете (без столицата), както и от най-младите респонденти до 30 години.

6.64% от интервюираните посочват, че причината, поради която биха работили с Бул Мед Консулт е препоръка. Подобен аргумент е в сила най-вече при най-младите (до 30 години), както и при жителите на градовете-областни центрове“, са изводите от прочуването.

Козметиците проявяват най-голям интерес към закупуване на апарат за процедури за лице от Bul Med Consult, показва проучването. Над 52% от анкетираните казват, че биха си закупили такъв апарат от компанията. На второ място се нареждат лазерите за епилация (36%), а трето място – апаратите за оформяне на тялото (35% от респондентите биха си закупили такъв апарат от Bul Med Consult).

Изводите

Пандемията засега не оказва негативно влияние върху бюти индустрията в България. Козметиците са положително настроени за бъдещето и също така отчитат добри обороти през 2020-а.

Bul Med Consult като търговско-консултантска компания се позиционира успешно сред младите козметици. Тя се отличава на пазара не само с качеството на предлаганата апаратура, но и с добавена си стойност. Тя е под формата на обучения, маркетинг и сервиз и няма аналог сред конкуренцията.

Продължаваме смело напред, заедно!

Следваща статия

ИСКАТЕ ДА ЧЕТЕТЕ ОЩЕ СТАТИИ?
Запишете се за нашия бюлетин!

Пишете ни