Участие на д-р Дончо Етугов по БНР в разговор за FotoFinder и ранната превенция на рак на кожата

Процедурата с апарата представлява високотехологичен метод за превенция срещу рака на кожата.

Много меланоми се развиват наново, а не от ранно съществуваща бенка. Ето защо стандартизираното общо заснемане на тялото в комбинация с дигиталния дерматоскоп е безспорно най-добрият метод за изчерпателно следене на пациентите в риск от развитие на рак на кожата.

С апарата се прави пълен статус на тялото с изумителна скорост
Бодистудиото на FotoFinder дава възможност за документиране на цялата повърхност на кожата за много кратко време. Това е първата в света система, която автоматично позиционира камерите на точното място за заснемане на пациента от главата до петите. За да се направи това в системата само трябва да бъде въведена височината на пациента. С помощта на специалната патентована технология SmartMatch на FotoFinder системата генерира изображение с HD качество за всяка от четирите позиции на тялото, както и за дланите и стъпалата.

Повече за апарата FotoFinder очаквайте на нашата страница:
http://bulmed.bg