Bul Med Certifying Aesthetic Test Program (BMCAT)

Бул Мед Консулт вярва, че обученията за работа с високите технологии са от изключителна важност. Затова стартирахме нова обучителна програма – Bul Med Certified Aesthetic Test Program (BMCAT). Тя включва теоретично и практическо обучение за работа с нашите апарати, клинично обучение, както и обучение за правилно предлагане на апаратни процедури. Всяко обучение ще завършва с изпит и само успешно преминалите изпита терапевти ще получават сертификат. Сертификатите ще се подновяват всяка година, след годишна атестация. Най-добрите терапевти ще бъдат награждавани с допълнителни обучения в чужбина.

 

Контакти

Бул Мед Консулт ООД

 • адрес

  ул. Александър Жендов 1
  етаж 9, офис 17
  София, България

 • телефон

  +359 88 259 0400

 • email

  office@bulmed.bg